O.G. Roosters Fokkerstraat 521, Schiedam info@ogroosters.nl +31 (0)10 437 22 88

Kunststof Roosters

Plastic Gratings

Plastic Gratings

Plastic Gratings

Plastic Gratings

Kunststof Roosters (GVK)

Glasvezel versterkte kunststof (GVK) looproosters worden vervaardigd door glasvezel en hars te combineren in een daarvoor bestemde mal. Hierdoor ontstaat een kunststof rooster met bepaalde chemische en mechanische eigenschappen, afhankelijk van het geselecteerde harstype.


De verhouding glasvezel versus hars bedraagt respectievelijk 35% en 65%.


GVK roosters zijn zeer geschikt voor toepassing in met name industriële omgevingen, weg- en waterbouw en chemische industrie. GVK roosters  zijn sterk, veelzijdig in gebruik, chemisch resistent en hebben een lange levensduur.


Door deze unieke eigenschappen worden GVK roosters veel gebruikt in corrosieve omgevingen als de petro-chemische en offshore industrie, waterzuiveringen, op- en overslag van goederen, havengebied en de scheepvaart.

 

Toepassing van GVK roosters

GVK roosters worden veel toegepast in bordessen, (industrie)vloeren, trappen, loopbruggen en platforms. Gebruik van Glasvezel Versterkte Kunststof roosters heeft vele voordelen: GVK roosters zijn sterk, weerbestendig, onderhoudsarm, hebben een lange levensduur en goede anti-slip eigenschappen.


Daarnaast zijn GVK roosters eenvoudig, snel en flexibel te verwerken en monteren.


Voordelen van GVK

- Corrosie bestendig

- Brandvertragend

- Duurzaam

- Antislip

- Licht in gewicht

- Onderhoudsvrij

- Niet elektrisch geleidend


Harstypen

Standaard zijn GVK roosters beschikbaar in 3 typen hars:

- Orthoftaal hars biedt weerstand tegen atmosferische corrosie.

- Isoftaal hars is uitermate geschikt in een corrosieve en chemische omgeving en biedt een hoge brandwerendheid met gecontroleerde rookverspreiding.

- Vinylester biedt uitstekende chemische resistentie voor o.a. zuren, zouten en andere corrosieve stoffen. Verder staat dit type hars garant voor een hoge brandwerendheid.


Toplaag

Kunststof looproosters zijn leverbaar met verschillende type oppervlak.


Bezand oppervlak

In sommige omstandigheden kan het wenselijk zijn uw GVK roosters te laten voorzien van een grit toplaag. Deze toplaag is verkrijgbaar in diverse korrelgrootten. De grit toplaag is niet per definitie meer antislip maar biedt extra voordelen. Denk hierbij onder andere aan het esthetisch aspect en comfortabel voetgevoel. 

 

Concaaf oppervlak

Standaard zijn kunststof roosters van origine antislip door middel van het concave (meniscus) oppervlak. Dit oppervlak voldoet aan de norm R13 van BGR 181 en DIN 51130. U als eindgebruiker bent verzekerd van optimale en blijvende veiligheid.Plastic gratings (GRP)

Glass fiber reinforced plastic (GRP) gratings become manufactured by combining fiberglass and resin in a dedicated mold. This creates a plastic grid with certain chemical and mechanical properties properties, depending on the selected resin type.


The ratio fiberglass versus resin is 35% and 65% respectively.


GRP gratings are very suitable for use in industrial environments, road construction and hydraulic engineering in particular and chemical industry. GRP gratings  are strong, versatile in use, chemically resistant and have a long service life.


Because of this unique properties, GRP gratings are widely used in corrosive environments such as the petrochemical and offshore industry, water purification, storage and transhipment of goods, port area and shipping.

 

Application of GRP gratings

GRP gratings are often used in landings, (industrial) floors, stairs, walkways and platforms. Use of fiberglass Reinforced plastic gratings have many advantages: GRP gratings are strong, weather-resistant, low-maintenance, have a long service life and good anti-slip characteristics.


In addition, GRP gratings are simple, fast and flexible to install processing and assembly.


Advantages of GRP

- Corrosion resistant

- Fire retardant

- Durable

- Non-slip

- Light in weight

- Maintenance-free

- Not electrically conductive


Resin types

By default, GRP gratings are available in 3 types of resin:

- Orthophthalic resin offers resistance to atmospheric corrosion.

- Isophthalic resin is extremely suitable in a corrosive and chemical environment and offers high fire resistance with controlled smoke spread.

- Vinylester offers excellent chemical resistance for e.g. acids, salts and other corrosive substances. Furthermore, this type of resin guarantees for high fire resistance.


Top layer

Plastic gratings are available in different types surface.


Sanded surface

In some circumstances it may be desirable to have your GRP gratings with a grit top layer. This top layer is available in various grain sizes. The grit top layer is no longer anti-slip by definition but offers additional benefits. Consider, among other things, the aesthetic aspect and comfortable foot feel. 

 

Concave surface

Standard, plastic gratings are originally anti-slip through the concave (meniscus) surface. This surface meets the standard R13 of BGR 181 and DIN 51130. As an end user, you are assured of optimum and lasting safety.
Meer informatie of bestellen?

info@ogroosters.nl

tel: +31 (0)10 437 22 88

More info or ordering requests?

info@ogroosters.nl

call: +31 (0)10 437 22 88Downloads